Kosten

Financiering via zorg in natura of een persoonsgebonden budget

De begeleiding bij Heykeshoeve is te financieren via een Persoonsgebonden Budget (PGB) of middels Zorg in Natura.

Persoonsgebonden budget

Met een PGB beheer je zelf je budget en dit budget wordt gestort op de rekening van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Met dit geld kun je begeleiding en zorg in kopen bij een gecertificeerde zorgaanbieder naar keuze. Natuurlijk moet dit geld wel goed besteed worden en dient de begeleiding aan een aantal eisen te voldoen. 

Zorg in natura 

Met Zorg in Natura kun je zorg inkopen bij een door de gemeente gecontracteerde aanbieder. Je hebt dan zelf geen administratie, je hoeft ook geen budget te beheren of een rekening te openen voor PGB. Heykeshoeve gaat weer  afspraken met gemeenten maken zodra dat weer mogelijk is  om Zorg in Natura te bieden.

Stichting Heykeshoeve mag verder als gezinshuis van de inspectie Jeugdzorg, met aandachtpunten voor ons èn Jeugdzorg .

Sinds 2021 zijn  de Limburgse gemeenten helaas  alleen contracten  met de grote zorgaanbieders  aangegaan en kunnen zelfstandige gezinshuizen uitsluitend via onderaannemer schap functioneren.

Uiteraard zijn wij ook  bereid om ons aan te sluiten bv. als onderaannemer.

De geest van de jeugdwet  2015 gaat over kleinschaligheid en pluriformiteit en is kennelijk losgelaten. Gezinshuizen zijn ook  'n bedrijfje die moeten investeren om te voldoen aan de hoge eisen die gesteld worden.

Bij eventuele verschillen van mening met de instanties heeft 'n gezinshuis geen rechtsingang. Bij het ministerie van VWS en de 2e Kamer hebben wij dit onder de aandacht gebracht.

Heykeshoeve is HKZ gecertificeerd  met  ook interne en externe accountant controles .

 Wij zijn  gestart om ons aan te sluiten bij 'n overkoepelende organisatie en voldoen aan alle eisen van de harmonisatie en kwaliteitsbeoordeling in de zorgsector.  

Heykeshoeve biedt verantwoorde, liefdevolle gezinshuiszorg  aan .