Ons aanbod

Zorg

Wij volgen de methodiek van de kwaliteitscriteria Gezinshuizen en onze interventies worden  voor elk individueel kind vanzelfsprekend op maat aangepast.

De natuurlijke zorg bij de Heykeshoeve onderscheidt zich door de wetenschap erkende interventies.. Jonge kinderen krijgen o.a. meer zelfrespect als ze op kleine schaal verantwoordelijkheden krijgen. Door de aanwezigheid van de vele dieren is dit een uitgelezen kans. Ook  de zorg voor een paard of pony versterkt het gevoel van vertrouwen bij kinderen en op die manier proberen wij  om het vaak afwezige vertrouwen in mensen beetje bij beetje  te herstellen.

Wij leven hier samen als gezin., zo 'gewoon' mogelijk. De essentiële voorwaarden als warmte, veiligheid, de drie R's  en permanente beschikbaarheid bijvoorbeeld, die in een gezin zo belangrijk zijn, zijn hier eveneens aanwezig. Dat bleek  o.a. uit de lange gemiddelde verblijfsduur en de contacten daarna.

Wij hebben een voorkeur voor minderjarige asiel kinderen (ama) en het opnemen van broertjes en zusjes uit één gezin, zodat ze bij elkaar kunnen  blijven.Wij vinden 'n groot gezin, ook gezien onze jarenlange ervaring,  meerwaarde hebben. zie - indicatie stelling groot pleeggezin door Dr. D.Wienke -.

4 à 6  Kinderen in de leeftijd van 0/21  jaar, jongens onder de 10 jaar, kunnen bij ons, na overleg van  'n proeftijd van max. 6 weken, vinden  op de Heykeshoeve  'n kort tijdelijke of lang tijdelijke warme plek  en ook na het 18e  jaar  semi zelfstandig in de 2 prachtige huisjes op ons terrein met ondersteuning wonen.

Het contact met het  gezin van herkomst en netwerk  wordt zoveel mogelijk  gestimuleerd.

Voor kinderen met ernstige beperkingen, zowel psychiatrisch als  medisch zijn wij niet  gecertificeerd.

Muziek

Door  Stichting Op Herme, zuster stichting, wordt minstens 3 keer per jaar aan huis concerten gegeven. Belangeloos uitgevoerd door soms  wereldsterren, studenten en afgestudeerden van conservatoria. Onze kinderen en kinderen van buiten vormen samen het “Op Herme Ensemble”, dat wordt geleid door onze muziekdocente  Maxime Crolla , Er is een nauwe samenwerking tussen de kinderen, de docente, de solisten en het publiek.

De kinderen worden gestimuleerd , ieder  naar eigen aanleg, niveau en tempo een muziekinstrument bespelen. Muzikale vorming ondersteunt de emotionele ontwikkeling op een onmisbare manier. Onderzoeken tonen aan dat langdurige muzikale vorming o.a.  een positieve invloed heeft op de onderlinge beoordelingen van kinderen. Door muziek werken ze samen, leren ze leiding te accepteren en hoofd- van bijzaken te onderscheiden.

Dieren

De kinderen/jong volwassenen, mogen 'n eigen pony   verzorgen  een eigen pony,  zo mogelijk   berijden met het natuurlijk paardrijden o.l.v. 'n gespecialiseerde SKJ  instructeur. én we hebben samen een belangrijk doel: een dierenbeschermingsbedrijf(je). Er zijn verschillende dieren bij met 'n problematische achtergrond, waar sommige kinderen zich mee identificeren. Ze zoeken ze op en troosten zich bij het dier en verwerken door middel van deze zorg voor een ander ook voor een deel hun eigen achtergrond.

Veel hier verblijvende kinderen hebben of hadden moeite met hechting. Door middel van de dieren, en vooral de pony's, lopen in eerste aanvang dan ook hun contacten: zakelijk en doelgericht via het verzorgen, de omgang en het berijden van de dieren. Op relationeel vlak wordt weinig aan affectie verlangd; er zijn voldoende raakvlakken en herkenningsmogelijkheden .
Dit neemt niet weg dat er ondanks alle  inzet en alle natuurlijke en aanvullende therapie indien nodig, bij sommige kinderen, door o.a. die onveilige hechting  in de vroege levensfase, latente persoonlijkheidsproblemen manifest kunnen worden in de tienertijd. Dit kan zich o.a. uiten in het ontkennen van de reden tot uithuisplaatsing en die vervolgens projecteren op het pleeggezin/gezinshuis.

:De meeste 'oude' pony's zijn nog zeer vitaal, maar commercieel niet meer interessant waardoor ze meestal op een leeftijd van 15 à 20 jaar afgedankt worden. Ze worden recreatief door één vaste berijd(st)er fit gehouden,  middels het natuurlijk paardrijden systeem, met respect en kind/dier vriendelijk, zolang het dier èn kind  zelf aangeeft er nog plezier aan te beleven. Er zijn niet alleen oude dieren, maar ook jonge dieren die om een of andere reden niet meer bij hun baasje kunnen blijven.


Paard en sport

 Vroeg opstaan en op tijd naar bed, dus voldoende slaap vinden wij belangrijk, gezond eten en bewegen. De dieren verzorgen, ponyrijden, met de fiets naar school. Gezond leven  is een vanzelfsprekendheid en wij helpen de kinderen om dit doel te bereiken.

Elke week worden er door een gediplomeerd instructeur natuurlijk paardrijden, paardrijlessen gegeven, voor kinderen die het graag willen, waarbij het verzorgende, natuurlijke paardrijden voorop staat, respectvol , recreatief,, kind en diervriendelijk.  Tijdens de open dag, wordt er soms een  demonstratie op muziek gereden.

Het netjes houden van de stallen, uitmesten, vegen en het poetsen van de dieren ( vaak samen met kinderen uit de omgeving) verhoogt het verantwoordelijkheidsgevoel van de kinderen en geeft mede  structuur aan de dag. Natuurlijk gebeurt alles  naar leeftijd en vermogen.

Sportbeoefening in het dorp en omgeving  zoals voetbal, volleybal, judo, enz. stimuleren we, net als 

stijldansen en moderne dans en ballet.