Wetenschappelijke onderzoeken

Paard en kind

Marie-Jose Enders-Slegers heeft onderzoek gedaan naar de therapeutische effecten van omgang met dieren, specifiek paarden. Na te lezen in onderstaande publicatie:

Dr. Enders-Slegers heeft ook bij ons 'n uitgebreid onderzoek gedaan, waar zonneklaar de heilzame werking van het samenleven/verzorgen enz. van  kinderen en pony's bewezen werd. 

Berget, B., Pedersen, I., Enders-Slegers, M.J., Beetz, A., Scholl, S. & Kovacs, G. (2013)
Benefits of animal –assisted interventions for different target groups in a Green care context.
Chapter 6 in: Gallis, C (editor) Green Care: for Human Therapy, Social Innovation, Rural Economy and Education

Schreuder, E., Rijnders, M., Vaandrager, L., Hassink, J., Enders-Slegers, M.J., Kennedy, L. (2014). Exploring salutogenic mechanisms of an outdoor experiential learming programme on youth care farms in the Netherlands: untapped potential? International Journal of Adolescence and Youth, 19:2, 139-152, DOI: 10.1080/02673843.2014.896267

Enders-Slegers, M.J. (2013). Antrozoologie (over) leven met dieren. Oratie Open Universiteit, ISBN 978 9491825118.

drs. H.Holland en  drs. P.Kramer,"Het paard als co-therapeut". Valide onderzoek bij de Heykeshoeve.

Dr.D. Wienke "Indicatiestelling groot Pleeggezin".

https://www.ou.nl/web/men/1-expertise-en-onderzoek


Muziek en het brein

De muziek-therapeutische aanpak helpt mede het vertrouwen in eigen gevoel te herstellen en te leren uiten. De Limburgse Bond van Muziekgezelschappen, (een van onze bestuurders Ruud Merx,  was  bestuurslid bij deze bond), heeft onderzoek gedaan, waaruit blijkt dat muziek een onmisbare bijdrage levert aan de mens van morgen.
Te lezen op de website van de LBM: http://www.lbmblaasmuziek.nl/muziek-maakt-slim

Ruud was ook bestuurslid bij onze Stichting en trombonist bij Andre Rieu.

Hij is veel te jong tijdens 'n tournee in Engeland met het Strauss orkest  in 2016  'n hartstilstand overleden.

Ruud heeft veel betekend voor onze stichting en wij missen hem.

 

Disclaimer

Stichting Op Herme (Kamer van Koophandel: 41067500), hierna te noemen Op Herme, verleent u hierbij toegang tot www.heykeshoeve.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Op Herme behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op
www.heykeshoeve.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide afspraak met Stichting Op Herme.

Beperkte aansprakelijkheid

Op Herme spant zich in om de inhoud van www.heykeshoeve.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op www.heykeshoeve.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Op Herme. Voor op www.heykeshoeve.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Op Herme nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij de Heykeshoeve. De inhoud van www.heykeshoeve.nl is beschikbaar onder de Creative-Commonslicentie Naamsvermelding 3.0 Nederlands, tenzij anders aangegeven bij specifieke materialen.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de ICTRecht-disclaimergenerator (http://ictrecht.nl/disclaimergenerator/) gegenereerd